Subsidieprogramma


Subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’

Het programma Partners voor Water beoogt door het bundelen van krachten de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek. In dat kader ondersteunt het programma ambitieuze partijen uit de Nederlandse watersector met een subsidie om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren.

Het Partners voor Water 3 programma loopt tot eind 2015. Daarom heeft begin 2014 de laatste tender plaatsgevonden van het subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’. Alle projecten uit deze laatste tender moeten einde 2015 worden afgerond.

Het subsidieprogramma staat open voor samenwerkingsverbanden van in Nederland gevestigde ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden of ngo’s. Het gaat hierbij om organisaties die gezamenlijk een lange termijn ambitie hebben in een bepaald land.
Via deze website informeren wij u graag op hoofdlijnen over de belangrijkste onderdelen van het subsidieprogramma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de projectadviseurs van Partners voor Water. Om u een indruk te geven van de projecten die binnen het programma Partners voor Water 3 gesubsidieerd worden kunt u het projectenoverzicht op de site van RVO.nl raadplegen. Bekijk ook het totale overzicht van Partners voor Water 3 projecten.

Comments are closed.